Priručnik - PDV, fiskalizacija i e-fakture

NOVO! Priručnik "PDV, fiskalizacija i e-fakture"

PRIPREMITE SE NA VREME NA ZNAČAJNE IZMENE DOSADAŠNJEG NAČINA POSLOVANJA!

Svaki privredni subjekt mora da se upozna sa novinama koje, već od 1. jula 2021. god., a zatim i od 1.1.2022. god., donose novine u propisima koji uređuju: PDV, izdavanje fiskalnih računa i elektronsko fakturisanje!

Važno je naglasiti, da novine u propisima u navedene u tri ključne oblasti značajno menjaju način funkcionisanja srpske privrede!

Cilj naše izdavačke kuće, kao i uvek, jeste da ovim Priručnikom „PDV, fiskalizacija i e-fakture“, pomognemo svim subjektima na koje ovi propisi utiču - a utiču na većinu, kako na privatni sektor, tako i na javni - da se blagovremeno pripreme za primenu ovih novina koje će fundamentalno izmeniti dosadašnji način poslovanja u Srbiji ... ili uopšte neće moći da nastave dalji rad.

Imajući to u vidu, pripremili smo ovaj jedinstveni Priručnik, u kojem smo, na 480 strana, sve iznad navedeno obuhvatili na jednom mestu.

Sadržaj ovog Priručnika obuhvata:

Glava I

Od 1.1.2021. god. su u primeni novine u Zakonu o PDV, a počev od 1.7.2021. god. u primeni je novi Pravilnik o PDV-u, kojim se na sveobuhvatan način, bliže uređuju gotovo sva pitanja iz Zakona o PDV. Ovaj novi Pravilnik je zamenio čak 27 „starih“ pravilnika u vezi sa PDV-om, uz 19 novih obrazaca koji zamenjuju „stare“. Ovaj Priručnik sadrži objašnjenja o svim novinama u Zakonu o PDV, kao i o primeni novog Pravilnika o PDV-u, a naročito o novinama koje on propisuje za način rada i postupanja obveznika PDV, na primer, po pitanju sledećeg:

 • šta se sve smatra prometom dobara, odnosno usluga, i šta se izjednačava sa ovim prometima?
 • prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog
 • šta se ne smatra prometom?
 • utvrđivanje poreske osnovice i izmene poreske osnovice
 • srazmerni poreski odbitak i utvrđivanje njegove ispravke
 • poreska oslobođenja sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog PDV
 • izdavanje računa
 • popunjavanje Pregleda obračuna PDV i vođenje evidencije o PDV
 • PDV kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • ostale novine u vezi sa praktičnom primenom propisa o PDV.

 

Glava II

Od 1.1.2022. god. u primeni je novi Zakon o fiskalizaciji, kao i 6 novih pravilnika i 2 nove uredbe koje bliže uređuju primenu ovog zakona. U ovom Priručniku objašnjeno je kako primeniti ove propise u praksi, šta su novine, i druga pitanja kao što su:

 • novi sistem i način izdavanja fiskalnih računa – elektronski sistem direktno povezan sa Poreskom upravom
 • evidentiranje preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • proširenje kruga obveznika – koje sve delatnosti moraju da postanu obveznici?
 • koje delatnosti su oslobođene?
 • ali i izuzeci – u kojim slučajevima i oni oslobođeni moraju da izdaju fiskalne račune?
 • kazne za prekršaje utvrđene ovim zakonom koje idu i do 2.000.000 din.
 • šta je Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja?
 • i druge novine koje donose ovaj zakon i novi podzakonski akti.

 

Glava III

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju u primeni je od 1.1.2022. god, odnosno od 1.7.2022. god., a uređuje izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržinu i elemente elektronskih faktura, transakcije u kojima se on primenjuje i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje. Ovaj zakon se odnosi i na privatni i na javni sektor. Naš Priručnik će Vas uputiti u sledeće:

 • na koga tačno i u kojim tačno transakcijama se primenjuje?
 • ko je obavezan da primenjuje ovaj zakon, a ko ne - ko može da bira?
 • koji subjekti su obavezni da ga primenjuju od 1. januara, a koji od 1. jula 2022. god?
 • šta su osnovni elementi elektronske fakture, i kada je ona verodostojna isprava?
 • posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV
 • nadležnosti Ministarstva finansija koje vrši inspekcijski nadzor
 • kazne za prekršaje utvrđene ovim zakonom su do 2.000.000 din.
 • koji propisi prestaju da važe početkom primene ovog zakona?
 • i druge novine koje donosi ovaj zakon.

Naši iskusni stručni saradnici za navedene oblasti su u ovom priručniku objasnili sve ono što je nužno kako biste na vreme uskladili svoje poslovanje sa novinama, kako biste izbegli kazne, i kako biste uopšte mogli da nastavite dalje poslovanje sa vašim saradnicima, kupcima, dobavljačima, partnerima...

Ovaj Priručnik će slediti i naš poseban sajt: www.e-fakture.info – koji će biti svakodnevno ažuriran u skladu sa izmenama, ali i dopunjen, budući da se tek očekuje donošenje pojedinih podzakonskih akata, koji će bliže urediti nove zakone – o kojima pišemo u Glavama II i III ovog Priručnika.

Autori:

– Marijan Blešić – samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS
– Sonja Nikolić – viši savetnik u Ministarstvu finansija RS
– Stevan Aleksić – stručni saradnik za oblast PDV-a iz Ministarstva finansija RS
– Milica Tričković – diplomirani menadžer
– Nikola Jevtić – diplomirani pravnik, sa polož. pravosudnim ispitom

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.