Priručnik - Pravilno poslovanje specifičnih delatnosti

NOVO - Priručnik kakav do sada nije postojao na našem tržištu

Ovaj Priručnik je nastao iz naše želje da subjekte poslovanja u specifičnim delatnostima, kojima se obično ne posvećuje pažnja u postojećoj stručnoj literaturi, upoznamo sa brojnim podsticajima i subvencijama sa kojima mnogi od njih nisu upoznati, ili ne znaju kako da ih iskoriste. Želeli smo i da objasnimo specifičnosti u propisima koje se odnose na delatnosti obrađene u Priručniku, kako bi subjektima iz tih delatnosti omogućili da smanje troškove poslovanja i da isto unaprede.

Naš Priručnik nema za cilj da Vas nauči kako da poslujete, već da Vam pruži informacije koje će olakšati Vaše poslovanje. Priručnik će ujedno pomoći Vašem poslovanju da se zaštiti od zaprećenih kazni i sankcija koje mogu biti izuzetno visoke. Takođe, Priručnik će Vam dati priliku da prepoznate oblasti poslovanja koje se mogu dodatno unaprediti, ali i pružiti informacije kako da praktično taj napredak i ostvarite.

 

Priručnik sadrži 670 strana, i podeljen je na pet posebnih celina koje obrađuju sledeće delatnosti:

  • Privatne zdravstvene ustanove
  • Turistička i ugostiteljska delatnost
  • Menjačnice
  • Igre na sreću i
  • Poljoprivredna gazdinstva, uključujući i organsku proizvodnju

U okviru svake od ovih celina, naročito imajući u vidu specifičnosti koje postoje za navedene delatnosti, obradili smo: - zakonsku regulativu i podzakonske akte;
- oblike organizovanja, forme, vrste, tipove, i slično;
- kadrove – ako postoje neki posebni zahtevi za zaposlene u ovim delatnostima;
- poreski tretman sa stanovišta: poreza na dobit, poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje, PDV-a i fiskalnih kasa;
- računovodstvo;
- podsticaje koji postoje za ulaganja u date delatnosti;
- nadležnosti i ovlašćenja organa koji vrše nadzor nad radom ovih pet delatnosti;
- kazne i sankcije.

Autori Priručnika su eminentni stručnjaci iz različitih relevantnih ministarstava i inspektori različitih nadležnih inspekcija (pogledajte niže spisak autora).

CD koji prati ovaj Priručnik sadrži svu potrebnu zakonsku regulativu, brojne obrasce i druge priloge za svaku od delatnosti koje su obrađene u ovoj našoj „jedinstvenoj publikaciji“ – kako su je prepoznali i sami autori.

Ovaj priručnik će Vam biti od velike pomoći, kao sigurna podrška u nastojanjima da pravilno i uspešno vodite Vaše poslovanje!

Grupa autora:

- Biljana Mirić–Bogdanović - Samostalni savetnik u Odseku za porez na dobit pravnih lica u Ministarstvu finansija RS
- Svetlana Kuzmanović Živanović - Rukovodilac Grupe za porez na dohodak fizičkih lica i sistema doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS
- Marijan Blešić - Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS
- Vera Despotović - Viši savetnik u oblasti nadzora tržišta
- mr Dabetić Dejan - Viši savetnik - rukovodilac Grupe za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u Sektoru za fiskalni sistem u Ministarstvu finansija RS
- Jasmina Maričić-Vukotić - diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije
- Stevan Aleksić - Stručni saradnik za oblast PDV-a iz Ministarstva finansija RS, konsultant za oblast PDV-a i akciza sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
- dr Živković Tatjana - dipl. pravnik, Gradska uprava grada Beograda
- dr vet. med. Toth Damir - Republički veterinarski inspektor
- Biljana Vojnović - Samostalni računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u praksi
- Milica Bondžić - diplomirani pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti primene propisa iz oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
- Danijela Rajković - dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, sudski veštak ekonomsko-finansijske struke - uža oblast: zarade
- Bojana Potežica - diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa i miritelj
- Milica Tričković - diplomirani menadžer
- Nikola Jevtić - diplomirani pravnik, sa polož. pravosudnim ispitom
- Julijana Skadrić - diplomirani pravnik

Prva glava Priručnika detaljno obrađuje delatnost privatnih zdravstvenih ustanova. Pored zakonske regulative, izdvojili smo i sve specifičnosti vezane za poreski tretman koje se odnose direktno na Vaše poslovanje. U delu računovodstva možete pronaći primere i detaljna objašnjenja o svim specifičnostima koje Vaš računovođa mora da ima u vidu. Takođe, obradili smo nadležnosti i ovlašćenja inspekcija, kao i mnogobrojne kazne i sankcije iz ove oblasti.

Drugom glavom smo obuhvatili turističku i ugostiteljsku delatnost. U okviru ove glave smo razradili mnogobrojnu zakonsku regulativu, zato što u praksi, često subjekti koji posluju u ovim delatnostima nisu dovoljno i na vreme upoznati sa novinama u propisima i pravilnicima koji su im neophodni. Takođe, obradili smo brojne specifičnosti u okviru poreza i računovodstva koje se odnose na ove delatnosti. Detaljno je obrađena oblast predviđenih kazni i sankcija, kako biste se zaštitili od istih i sprečili novčane izdatke koji mogu biti izuzetno visoki.

U trećoj glavi, koja obuhvata delatnost menjačnica, uz primenu Zakona o deviznom poslovanju, detaljno smo obradili i ostale važeće propise za ovu delatnost. Kao jedna od glavnih specifičnosti u okviru ove oblasti, posebno je obrađena i nadležnost Narodne banke Srbije, kao i brojna ovlašćenja koje NBS ima prema subjektima iz ove delatnosti. U delu računovodstva smo objasnili sve specifičnosti, uz detaljan primer knjiženja i dokumentacije vezane za otkup i prodaju efektive.

Četvrta glava je posvećena delatnosti priređivanja igara na sreću, u kojoj se, pored normativne regulative, detaljno bavimo i oblicima organizovanja različitih vrsta igara na sreću, kao i nadležnostima i brojnim ovlašćenjima Uprave za igre na sreću. Takođe, detaljno su obrađene mnogobrojne kazne i sankcije iz ove oblasti, kao i izbegavanje dvostrukog oporezivanja priređivača igara na sreću, i poreski tretman dobitaka od igara na sreću.

U petoj glavi su detaljno obrađena poljoprivredna gazdinstva, gde smo, na razumljiv način objasnili brojne zakone i podzakonske akte, kao i vrste i oblike pravne forme organizovanja u obavljanju poljoprivredne proizvodnje. Takođe, izdvojili smo mnogobrojne podsticaje koji Vam mogu unaprediti i olakšati poslovanje, i uštedeti novac. Ukazali smo i na sve specifičnosti vezane za PDV naročito, kao i za druge poreze i fiskalne kase. Objasnili smo i sve što Vaš računovođa mora da ima u vidu.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.