Zaštita od računovodstvenih grešaka

U računovodstvenoj praksi, usled različitih nedoumica, može doći do raznih grešaka koje mogu naneti manje, veće ili vrlo ozbiljne štete subjektima, a mogu dovesti i do plaćanja visokih kazni. Pored uticaja na poslovanje subjekata, greške računovođa utiču i na profesionalni autoritet i ugled njih samih.

Kaže se: "Pametni uče na greškama, a mudri ih sebi ne dozvoljavaju!"

Takođe, postoji i druga poslovica: "Bolje je učiti na tuđim greškama."


Priručnik "Zaštita od računovodstvenih grešaka"

  • ukazaće Vam na najčešće računovodstvene greške koje se javljaju u praksi, upravo zato da biste ih izbegli. Priručnik upućuje na to gde računovođe najčešće greše u praksi, ili šta najčešće propuštaju da urade ili obezbede u skladu sa propisima, naročito ako to povlači mogućnost da snose kazne;
  • pored nekih osnovnih saveta šta, kada i na koji način raditi, sadrži i objašnjena kada, u kom roku i nakoji način se mogu otkloniti učinjene greške i eventualne povrede nekih propisa;
  • pomoći će Vam da sprečite mogućnost da napravite greške, i tako izbegnete potencijalne negativne efekte koji ih prate;
  • olakšaće Vaše svakodnevne poslove i obezbediće da ih blagovremeno izvršavate, pružiće Vam sigurnost u radu, a time će uštedeti Vaše dragoceno vreme.

Sadržaj priručnika (na 216 strana) obuhvata sledeće:

  • Glava I – Najčešće greške u računovodstvu (pojam i vrste grešaka, materijalna značajnost greške, ispravke, greške u tumačenjima propisa i dr.)
  • Glava II – Utvrđivanje računovodstvenih politika (definisanje, doslednost u primeni, promene, greške i efekti istih i dr.)
  • Glava III – Najčešće greške u vezi sa računovodstvenim knjiženjima (kroz odgovore na 100 pitanja iz prakse)
  • Glava IV – Događaji nakon datuma bilansa i greške iz prethodnog perioda
  • Glava V – Najčešće greške kod izrade Bilansa uspeha

 

Autori: Janjušević Aleksandar – Samostalni savetnik u Ministarstvu finansija RS, Sektor za finansijski sistem – Grupa za računovodstvo i reviziju, i Vojnović Biljana – Samostalni računovođa sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.